Nezařazené

Už nikdy strach ze zubaře


Opravdu tomu tak je. Možná ani netušíte, kolik lidí si již nechalo zavést zubní implantáty a jsou s nimi maximálnÄ› spokojeni. Pokud Vy sami nÄ›komu nesdÄ›líte, že i Vy je máte, nikdo to nepozná. Už si nebudete muset pÅ™i každém úsmÄ›vu zakrývat ústa. V neposlední Å™adÄ› se zvýší VaÅ¡e sebevÄ›domí a to za to pÅ™ece stojí. Elegantní Å™eÅ¡ení za pÅ™ijatelné ceny. Tam, kde chybí jeden nebo i nÄ›kolik zubů jsou zubní implantáty nejlepším a zároveň nejÅ¡etrnÄ›jším Å™eÅ¡ením. Fungují na principu zavedení vÄ›tÅ¡inou titanového Å¡tÄ›pu a osazením korunky a to vÅ¡e bez bolesti a stresu. Je to vůbec možné? Ano a pÅ™esvÄ›dÄilo se o tom již mnoho naÅ¡ich pacientů, kteří naÅ¡e ordinace dále doporuÄují. Garantem naší zubní ordinace v Praze je jeden z pÅ™edních Äeských stomatologů. Garantem nejlepších výsledků jsou naÅ¡i vysoce odborní lékaÅ™i, jejichž prioritou je kvalifikovaná péÄe cílená na potÅ™eby každého pacienta. Spektrum naÅ¡ich komplexních nabízených služeb zahrnuje nejen preventivní prohlídky, ale nabízíme také bÄ›lení zubů Äi rovnátka. Najdete u nás oddÄ›lení záchovné stomatologie, endodoncii, parodontologii, protetiku Äi chirurgii. Možná Vás pÅ™ekvapí, že naÅ¡e veÅ¡keré nabízené služby jsou cenovÄ› srovnatelné s jinými stomatologickými ordinacemi, ale nesrovnatelné z hlediska komplexního přístupu, vybavení a komfortu. SvÄ›dÄí o tom i prostÅ™edí, které je velmi příjemné napÅ™. pro dÄ›ti, které tÅ™eba poprvé pÅ™icházejí se svými rodiÄi na první prohlídky. DÄ›ti se tu pÅ™esvÄ›dÄí, že není žádný důvod se bát zubního vyÅ¡etÅ™ení. PÅ™eplnÄ›ná Äekárna a stres pÅ™ed vyÅ¡etÅ™ením? Dlouhé Äekací doby? Už ne! Už nikdy strach ze zubaÅ™e. ÄŒastou pÅ™ekážkou, jestli se rozhodnout pro nÄ› rozhodnout, je jejich cena. JistÄ› se jedná o urÄitou investici, ale ve srovnání s ostatními podobnými zařízeními u nás zaplatíte nesrovnatelnÄ› ménÄ›. Na naÅ¡ich stránkách můžete najít orientaÄní ceník nÄ›kterých výkonů, ale cena se vždy odvíjí od konkrétního případu. JednoznaÄnÄ› se tato investice vyplatí, zubní implantáty jsou nejÅ¡etrnÄ›jší a zároveň nejlepší Å™eÅ¡ení. Kontaktujte nás prostÅ™ednictvím online formuláře nebo využijte ostatních kontaktů a zeptejte se nás na cokoliv, co Vás o zubních implantátech nebo o naÅ¡ich ostatních službách zajímá. Obratem a rádi VaÅ¡e dotazy zodpovíme.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup