Proč se v Indii rodí postižené děti

,,Narodilo se dítě, mělo dvě hlavy a tři ruce.“Takové zprávy máme spojeny především s Indií. Jak je to ale doopravdy? Rodí se nejvíce deformovaných novorozenců právě v indické společnosti? A pokud ano, proč je tomu tak?

Každá společnost se staví k deformitám u novorozeňat jinak. V indické společnosti jsou tyto děti často brány jako vtělení některých bohů. V jiných společnostech jsou jakákoli zdravotní postižení tabu. Není pak výjimkou, že tyto děti bývají ukrývány, nedostává se jim potřebné zdravotní péče anebo jsou po narození usmrceny.
indický bůh Krišna

Faktem je, že drtivá většina těchto dětí se rodí v zemích chudých. Nejvíce takovýchto defektů pozorujeme na Blízkém východě a v Severní Africe. Pomyslné smutné první místo však nedrží Indie, nýbrž Súdán. Odborníci se domnívají, že velkému procentu defektů by se dalo předejít správnou zdravotnickou péčí, které se rodičkám dostává například v evropské společnosti. Nejméně takto postižených dětí se rodí ve Francii.

Je velice dobře možné, že za vyšším výskytem těchto deformit může být například fakt, že v některých zemích téměř neexistuje sexuální osvěta, navíc chybí dostatečná zdravotnická péče. Dále se můžeme domnívat, že plod poškozuje i potenciální nedostatek živin ve stravě. Pokud pak žijí obyvatelé na vesnici, problémy se prohlubují. A to nejen problémy s chudobou a nedostatkem zdravotní péče a celkové osvěty, avšak také problémy ve hledání si vhodného partnera.
Indické děti

Na vesnicích se lidé často po generace žení a vdávají mezi sebou a jen těžko si vezmou někoho z vesnice okolní či dokonce z města. V takových případech může hrát roli i slabší genetika. V těchto společnostech může hrát dále roli větší počet znásilnění a špatná poporodní péče. Neboť samotný porod může i v západní společnosti ohrozit na životě matku i dítě a někdy při něm hrají důležitou roli minuty a vteřiny i při té nejlepší péči.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup