Pracovat pro malou či velkou společnost?

Téměř nulová nezaměstnanost, velká nabídka míst a velká poptávka po zaměstnancích příhodnou situací pro změnu zaměstnaní. Přemýšlíte o změně zaměstnání a nevíte, jestli se vám bude líbit ve firmě? Velké a malé společnosti mezi sebou mají poměrně hodně rozdílů a ne obě varianty vyhovují všem. Co vám bude vyhovovat více? Preference větší či menší firmy záleží na našich osobnostních předpokladech a na naší povaze.
podané ruce
1. Velké společnosti
Spolu s globalizací se objevují na našem trhu velké globální firmy, které u nás mají pobočky, výrobny, montovny, sklady, eshopy či třeba prodejny. Tyto firmy mají většinou poměrně velkou tradici v zemi, ze které pocházejí, mají dostatek financí na rozšiřování svého působení. Tyto firmy jsou většinou hodně solventní, spolehlivé ale také poměrně hodně neosobní. To, jak jsou veliké, totiž způsobuje i to, že se lidé navzájem neznají, neznají ani nejvyšší vedení a mnohdy mezi sebou komunikují lidé, kteří se v životě neviděli a přitom jsou velice blízkými kolegy. Sice na pobočce se znáte všichni, ale při velikosti těchto firem není možné pořádat velké akce pro všechny, jedná se totiž většinou o mezinárodní korporace, které sídlí napříč většinou kontinentů.
team building
2. Malé firmy a společnosti
Malé firmičky a malé společnosti mají pro zaměstnance jak výhody, tak nevýhody oproti velkým nadnárodním korporacím. Výhodou je především to, že se všichni zaměstnanci znají, a většinou i velice dobře. Pro malé firmy není takový problém udělat teambuilding pro všechny své zaměstnance.
teamová práce
Zaměstnanci navíc většinou znají i nejvyšší vedení či zakladatele společnosti, což má také své výhody. Nevýhodou je především to, že malé firmy jsou na trhu zranitelnější a nejsou natolik stabilní, jako velké korporace. Samozřejmě tohle je hodně individuální a záleží na každé společnosti zvlášť avšak je jisté, že v menších firmách jsou často menší výplaty a menší množství benefitů. Zase se ale často jedná o pohodovější práci.