Měli bychom respektovat ostatní kultury skutečně za všech okolností?


Je pochopitelné, vzhledem k množství lidí na naší planetě, že také existuje velké množství nejrůznějších kultur. Každá z nich má přitom jiné zvyky a tradice, které vychází jak z její historie, tak i z prostředí, ve kterém vznikala. Typickým příkladem může být to, že muslimové nejedí vepřové – toto náboženství vzniklo v horkých pouštních oblastech, a právě vepřové maso se zde velmi rychle kazí.

 

na světě existuje mnoho kultur

 

V dneÅ¡ní spoleÄnosti pak vzrůstá trend akceptace, kdy respektujeme ostatní kultury, bez ohledu na to, jak moc se liší od naÅ¡ich. A na první pohled se to skuteÄnÄ› zdá jako velmi dobrá vÄ›c. Koneckonců, každý by mÄ›l mít nárok ctít svůj původ a zvyky svých pÅ™edků. OvÅ¡em ukazuje se, že ploÅ¡ný respekt rozhodnÄ› není nejlepším Å™eÅ¡ením.

 

Faktem totiž je, že mnoho kultur vznikalo v dobÄ›, kdy se jeÅ¡tÄ› toho tolik nevÄ›dÄ›lo o biologii ani o vývoji ÄlovÄ›ka. NÄ›které jejich zvyky tedy lidem Äi zvířatům ubližují. Typickým příkladem je vaÅ™ení zvířat zaživa Äi jejich muÄení pÅ™ed porážkou. To slouží k tomu, aby se pÅ™ed smrtí vyplavil do organismu zvířete adrenalin a maso pak bylo následnÄ› kÅ™ehÄí. Dnes je vÅ¡ak jasné, že to není dostateÄný důvod k tomu, aby kterékoliv zvíře trpÄ›lo.

 

každá kultura má jiné zvyky

 

StejnÄ› tak tomu může být i pÅ™i zacházení s lidmi. Jinde totiž zase najdeme spoleÄnost, kde mají ženy nízké až podÅ™adné postavení, případnÄ› kde jeÅ¡tÄ› provozují otrokářství. Ano, jsou to jejich dlouholeté tradice, avÅ¡ak to neznamená, že bychom je mÄ›li respektovat. Jaký má tedy tento problém Å™eÅ¡ení? Nesmíme zapomínat, že tito lidé obvykle nevidí v tom, co dÄ›lají, vůbec nic Å¡patného, a je velmi těžké je pÅ™esvÄ›dÄit o opaku.

 

V první Å™adÄ› by samozÅ™ejmÄ› mÄ›ly být zakázány praktiky, které působí prokazatelnÄ› fyzická zranÄ›ní, aÅ¥ už ÄlovÄ›ku, nebo zvířeti. Žádný zvyk totiž nestojí za to, aby kdokoliv trpÄ›l. A je jedno, odkud daná tradice prochází. Koneckonců, je to jen spoleÄenský tlak od mrtvých lidí.